پیام فرستادن
Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd
محصولات
ایستگاه برقگیر دستگیر کننده
صاعقه گیر گیر
بازدارنده فلز اکسید
دستگیر کننده پلیمر
دستگیر کننده ظروف چینی
خط انتقال گیرنده دستگیر
دستگیر کننده ولتاژ بالا
دستگیر کننده ولتاژ پایین
واریستور اکسید فلز
شمارنده دستگیر کننده موج
سوئیچ قطع ولتاژ بالا
مقره ولتاژ پایین
مکانیسم عملکرد موتور
صاعقه مسی
مقره های تعلیق پلیمری
برش فیوز