پیام فرستادن
Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd
Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd
کنترل کیفیت
صفحه اصلی >

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd کنترل کیفیت

کنترل کیفیت
مخاطب
مخاطب: Mr. Matt
اکنون تماس بگیرید
به ما ایمیل بزنید
Certificates
چین Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd certifications
Standard|t:ISO9001
Number:15/15Q5714R41
Issue Date:2015-05-28
Expiry Date:2016-07-21
چین Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd certifications
Standard|t:WIT
Number:WIT
Issue Date:2015-05-28
Expiry Date:2018-05-27
چین Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd certifications
Standard|t:OHSAS18001
Number:15/15S5716R11
Issue Date:2015-05-28
Expiry Date:2018-05-27
QC Profile

یونگ دیگزارشگر تست نوع KEMA دارای فشار دهنده های افزایش دهنده اکسید فلز هستند!

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd کنترل کیفیت 0Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd کنترل کیفیت 1

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd کنترل کیفیت 2

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd کنترل کیفیت 3